Kako postati dober vodja?

Andrej Zalokar

Andrej Zalokar

Svetovalec, coach in poslovni trener

Žal so današnji vodje še zmeraj ujeti in  »okovani« v stare vzorce, kar uničuje njihovo osebnost. Kako to spremeniti?

 

Vodenje še nikoli ni bilo tako pomembno kot je danes

Sodoben vodja mora znati pravilno usmerjati in biti dober vzgled. Ne samo v kriznih časih, ampak vedno. To je v trenutni »covid-19« situaciji še toliko bolj pomembno. Ne samo, da so dober vzgled, morajo biti tudi močne osebnosti in ravno dovolj karizmatični, da lahko vodijo in navdihujejo ekipo močnih sodelavcev.

 

Kako iz menedžerja oblikovati uspešno, karizmatično vodilno osebnost?

Kako naj se vodstveni kadri vedejo in kaj vse naj bi znali, niso nova razmišljanja. O tem lahko beremo v številnih knjigah, mnogih dobrih člankih in na različnih izobraževanjih in seminarjih. Kljub temu pa so podatki o razvoju vodstvenega kadra v Evropi alarmantni.

Namreč:

  • več kot 80 % zaposlenih je nezadovoljnih s svojimi nadrejenimi;
  • več kot 85 % delavcev je »samih pri sebi« že dalo odpoved;
  • za opravljanje vodstvenih nalog namenijo vodilni delavci manj kot 10 % svojega delov-nega časa!

Ustvarite svojstveni, osebni, vodstveni slog in investirajte v svojo lastno vodstveno osebnost! Današnji vodje so, žal, še zmeraj ujeti v stare vzorce, kar uničuje njihovo osebnost.

Poslovite se od uradniške avtoritete in investirajte v svojo lastno osebnost – samo avtentični vodje pritegnejo prave sodelavce.

 

Kaj je ključ do uspešnega vodenja?

Ključ do uspešnega vodenja in temeljna osnova voditeljstva je čustvena inteligenca (EQ). Mnogi uporabljajo ta izraz, redki pa zares razumejo njegove posledice. Na kratko, EQ je proporcionalen z vodstvenimi sposobnostmi – višji kot je, boljši in uspešnejši je vodja. Voditelji prihodnosti se zavedajo svojih zmogljivosti, imajo sposobnost samoregulacije oz. znajo upravljati s seboj in svojimi emocijami. So motivirani, sočutni in imajo odlično razvite socialne veščine oz. čut za delo z ljudmi.

Voditelji z visoko stopnjo čustvene inteligence so usmerjeni k rešitvam, k iskanju potencialov in motiviranju ljudi, da dosegajo najboljše možne rezultate. Vodje z visokim nivojem EQ so navdih za svoje sodelavce.

Koncept delovanja, ki sloni na empatiji in EQ je treba prenesti v odnose s sodelavci. Sodobni vodje morajo spoznati koncept emocionalne inteligence (EQ) in jo začeti uporabljati v odnosu s svojimi sodelavci.

Namen spoznavanja emocionalne inteligence je v prvi vrsti razvoj in negovanje tolerance med sodelavci. Pomemben koncept EQ-ja je tudi to, da emocionalno inteligentni ljudje lažje prepoznavajo različnosti, imajo boljše sposobnosti prilagajanja odnosov skladno z delovanjem, so uspešni pri komunikaciji in motiviranju drugih ter uspešneje upravljajo s konflikti na delovnem mestu.

Emocionalno inteligentni vodje so inspiracija in navdih za svoje sodelavce ter v bistveno krajšem času motivirajo ljudi, da sodelujejo oziroma dosegajo zastavljene cilje.

EQ ni mehka veščina, temveč široko poznavanje vedenja, možganov in narave človeka.

Prav to je tudi naš cilj – vašim vodjem ponuditi rešitev, kako hitreje in učinkoviteje motivirati ljudi.

 

Dodaj odgovor