TRANSAKCIONALNI BUSINESS LEADERSHIP©

Transakcionalni Business Leadership© je izobraževanje posvečeno sodobnemu vodenju in komunikaciji nasploh – oboje po TRANSOLUTION metodi.

Kaj je Transakcionalni model? Transolution je metoda, ki izhaja iz prepletenosti kulture podjetja, družbe in posameznika ter dejstva, da odličnost in uspeh izhajata iz pripravljenost na spremembe. Oboje velja tako za vodje, kot za manjša podjetja in za kompleksne organizacije.

Le tisti, ki zna konstantno upravljati s spremembami in je fleksibilen, zna delovati v smeri iskanja rešitev. Tako lahko aktivno ustvarja prihodnost zase in druge.

Na prelomni stopnji preobrazbe v postindustrijsko dobo je prav to ključno –  to aktivno ustvarjanje prihodnosti. Nove oblike dela, ki so posledica demografskih sprememb in digitalizacije, postavljajo vodjem in lastnikom posebne izzive. Vodenje se mora posodobiti.

Kakšno je sodobno vodenje in v čem je drugačno od tega kako večina vodji vodi danes?

Novi časi vedno prinašajo novo – nove izzive in nove generacije z novimi vrednotami in prioritetami in navadami glede komuniciranja.

Vodstvo in vodje novega časa morajo:

 • razumeti človeka v vsej svoji kompleksnosti,
 • vodenje kot tako in
 • prodajo.

Odnosi v teamu so izjemno pomembni, še posebno odnosi na relaciji zaposleni – vodja.  Zato je za vodje prihodnosti, za sodobne vodje, zelo pomembno, da razumejo psihološke dimenzije človeka v okviru dela in organizacije.

Naučite se, kako se spreminjajo vodstvene vloge in odgovornosti in kako se pripraviti na spremembe – kajti prihodnost se je že začela.

Za koga je izobraževanje Transakcionalni Business Leadership© :

 • direktorje in vodje – management na sploh,
 • komercialiste
 • osebe v podjetju, ki veliko komunicirajo interno ali eksterno

Bodimo iskreni – sodobni trendi od vodij zahtevajo konstantne spremembe, nalagajo jim več odgovornosti in pričakovanja so vse večja.

Kdor želi ostati na trgu »živ«, mora povečati svojo produktivnost, fleksibilnost, izboljšati mora svoje sposobnosti vodenja in izpopolniti svoje pomanjkljivosti.

Na kratko – postati mora več-dimenzionalna oseba, ki vlaga v sebe in svoje sodelavce. 

Kaj so cilji izobraževanja:

 • usposabljanje vodstvenega kadra,
 • prepoznati naloge vodje in iz tega poiskati posledice za lastno vedenje
 • pozicioniranje vodstvenega kadra znotraj teama in
 • redefiniranje vloge “predpostavljenega”, ki bo opredeljena in opisana, s pomočjo konkretnih primerov iz vsakdanje prakse.

Kakšen je način dela na izobraževanju

Najpomembnejših sestavni del treninga Sodobno vodenje je feedback (povratna informacija) skupine.

Skupina ustvarja različne scenarije iz lastnih doživetij in v igri vlog skupaj poišče najprimernejše rešitve. Glavne teme tega treninga so:

 • trening komunikacijskih sposobnosti,
 • revizija lastnih prepričanj,
 • razvijanje empatije,
 • moč uveljavljanja,
 • prepričljivost argumentiranja,
 • zaupanje vase in v team in jaz – moč.

Vsebina izobraževanja:

 • O zavednem in nezavednem umu, delovanju možganov ter osnove transakcijske analize
 • Vpliv stila vodenja in njegove posledice na odnos med vodjo in sodelavci
 • Pozicioniranje vodstvenega kadra znotraj svojega teama
 • O avtoriteti – tri oblike avtoritete
 • Razreševanje konfliktov, o različnih tipih konfliktov in reakcije nanje
 • In več…

Koliko časa traja izobraževanje

5 dni, vsak dan po 8 pedagoških ur ali 10 dni po 4 pedagoške ure.

Zagotovite si posvet s strokovnjakom!

»Pred 2 letoma sem hotel zapreti svoje podjetje. Posel ni več uspeval, bilo je brezupno. In na nekem seminarju sem srečal Silvestra Kmetiča, se z njim pogovarjal in v tem coaching pogovoru mi je dal veliko odličnih nasvetov. Nato sva se skupaj udeležila usposabljanja na katerem sva odlično sodelovala in nadaljevala s coaching procesom. Po 6 mesecih mi je v moje podjetju uspelo vedno bolj povečevati promet in po 1 letu sem potrojil svoj promet! Iz tega razloga vam lahko svetujem le, da če želite biti uspešni in delati s polno paro, pojdite k Silvestru, dogovorite se za srečanje z njim! Udeležite se njegovega seminarja in stvari se bodo odvile v vaš prid.«
Claude Arlen
Strasbourg

Prijava na usposabljanje