SODOBNO VODENJE - Fit for Leadership©

Sodobno vodenje že dolgo časa ni avtokratsko niti avtoritarno. Res je, da je takšno vodenje »stare šole« včasih dajalo rezultate, danes pa so na karierno pot stopile nove generacija, ki imajo drugačne vrednote in jih motivirajo druge stvari. Kar je funkcioniralo še pred desetletjem, danes da le uboge rezultate.

Naš cilj je, da vas in vaše zaposlene usposobimo tako, da boste dosegali najboljše možne rezultate. Učinkovit in hiter “vzvod”, za dosego tega cilja je vedno razvoj vodstvenega kadra in njihovih kompetenc

Samo močni in stabilni vodje znajo za svoje zaposlene in za svoj tim ustvariti varno in kreativno okolje v katerem le ti zasijejo in dajo od sebe največ.

S pomočjo znanj in izkušenj, ki jih bodo pridobili v času treningov sodobnega, inspiracijskega vodenja po programu Fit for Leadership©, se bodo vaši vodstveni kadri naučili prepoznavati svoje individualne prednosti in unikatne sposobnosti, kar pa pomeni, da jih bodo znali uporabiti pri doseganju ciljev podjetja! Hkrati pa bodo prispevali k razvoju kulture podjetja in rasti svojih timov.

Naš namen je, da vodje usposobimo tako, da bodo v prihodnosti znali oceniti in se odločiti, kdaj je potrebno delovati kot manager (upravitelj) in kdaj kot voditelj. Umetnost ni biti eno ali drugo, temveč znati oceniti situacijo in skladno s tem prilagoditi pristop.

Verjetno se sprašujete v čem je inspiracijsko vodenje in program Fit for Leadership© tako poseben in učinkovit?

Za vas, »by design«, razvijamo koncept inspiracijskega vodenja, kajti sodobni časi in mlajše generacijo zahtevajo drugačne pristope.

Danes si vsi v prvi vrsti prizadevamo za dober odnos. Naprej pa nas žene smisel in možnost, da prispevamo. Prav zato so najboljši sodobni vodje tisti, ki znajo podpirati in razvijati potencial svojih zaposlenih.

Skupaj z vašimi vodji poiščemo in najdemo odgovore na vprašanje »Ste usposobljeni za vodenje… Kako pripravljeni ste na  Fit for Leadership©

Kaj so cilji treninga inspiracijskega vodenje in programa Fit for Leadership© po stopnjah?

Cilj prvega treninga po programu Fit for Leadership©  1 je naučiti vodstveni kader, da znajo prepoznati naloge vodje in v njih najti vzroke za vedenje vodje.

Cilj na naslednji stopnji, Fit for Leadership©  2  je naučiti suvereno voditi različne pogovore s sodelavci, tudi konfliktne in neprijetne ter ustvariti visoko stopnjo samoopazovanja in zaupanja.

Na naslednji stopnji programa, Fit for Leadership©  3, je cilj naučiti vodje kako biti coach svojemu teamu, svojim zaposlenim. Takšni vodje pomagajo drugim rasti in širiti njihovo znanje ter spodbujati razvoj kompetenc.

Na 4 stopnji programa Fit for Leadership© se udeleženci naučijo voditi, razvijati in podpirati cilje podjetja in na osnovi tega usmerjati cilje oddelkov ter cilje posameznikov.

Cilj treninga Fit for Leadership©  5  je vodje naučiti ločiti med pristopi managementa, torej upravljanja in vodenja. Predvsem pa se naučijo uporabljati različne pristope vodenja vezano na dano trenutno situaciji.

Na zadnji stopnji, Fit for Leadership©  6, udeleženci spoznajo koncept emocionalne inteligence (EQ) in ga začnejo upoštevati in uporabljati v odnosu s svojimi sodelavci. Namen spoznavanja emocionalne inteligence je v prvi vrsti razvoj in negovanje tolerance in empatije med sodelavci.

Na kak način izvajamo trening vodenja Fit for Leadership©?

Trening Fit for Leadership® je sestavljen iz 6. sklopov.

Več o vsebini sklopov najdete malo nižje na strani.

Vsebina treninga inspiracijskega vodenja Fit for Leadership©

Spodaj si poglejte pregled vsebin, ki jih obdelamo pri vsakem posameznem sklopu.

Koliko časa traja trening vodenja Fit for Leadership©?

Vsak posamezni modul v programu Fit for Leadership© se izvaja v dveh dneh, vsak dan po 7 ali 8 ur, razen pri training on the job – ta je odvisen od dogovora med naročnik izvajalcem.

Zagotovite si posvet s strokovnjakom!

»Pred 2 letoma sem hotel zapreti svoje podjetje. Posel ni več uspeval, bilo je brezupno. In na nekem seminarju sem srečal Silvestra Kmetiča, se z njim pogovarjal in v tem coaching pogovoru mi je dal veliko odličnih nasvetov. Nato sva se skupaj udeležila usposabljanja na katerem sva odlično sodelovala in nadaljevala s coaching procesom. Po 6 mesecih mi je v moje podjetju uspelo vedno bolj povečevati promet in po 1 letu sem potrojil svoj promet! Iz tega razloga vam lahko svetujem le, da če želite biti uspešni in delati s polno paro, pojdite k Silvestru, dogovorite se za srečanje z njim! Udeležite se njegovega seminarja in stvari se bodo odvile v vaš prid.«
Claude Arlen
Strasbourg

Prijava na usposabljanje