Miha Dvojmoč

doc. dr. Miha Dvojmoč docent za področje Varnostnih ved na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru in predsednik detektivske zbornice R Slovenije

Področja dela

  • korporativno zagotavljanje varnosti
  • pravna varnost
  • finančna varnost
  • varnost informacij, podatkov in osebnih podatkov

Certifikati

  • Doktor znanosti, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
  • Certificiran NLP coach
  • Obdobno usposabljanje za varnostnega menedžerja
  • Certificiran za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov
  • Certificiran za notranjega presojevalca sistemov ISO 9001 in 27001

Dr. Miha Dvojmoč je raziskovalno dejaven predvsem na področju zagotavljanja varnosti, s poudarkom na Integralni korporativni varnosti in korporativni obveščevalni dejavnosti ter področjih zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti in nedržavnih javnih nadzorstvenih institucij.  Njegova bibliografija obsega izvirne znanstvene članke, pregledne znanstvene članke, strokovne članke, prispevke na konferencah tako znanstvenih kot strokovnih in izkazuje izjemno strokovno dejavnost.

Tisto kar doc. dr. Miha Dvojmoča razlikuje od mnogih akademikov je, da znanstvene dosežke povezuje z vsakodnevnimi dejavnostmi in gospodarstvom.

Je avtor številnih varnostnih načrtov, elaboratov in študij ter avtor ali soavtor več izvedenskih mnenj, s katerimi še posebej dokazuje močni povezavi med znanstveno in strokovno dejavnostjo. 

Poleg tega, da je varnostni menedžer,  ima veljavno licenco detektiva, od leta 2017 pa je tudi predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije. Ob tem deluje na področju Varstva osebnih podatkov, kot pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v več kot 100 organizacijah, aktiven je na področju zagotavljanja zasebne varnosti, detektivske dejavnosti ter rehabilitacije invalidov.

Kontaktni podatki

Družbena omrežja

Strokovnjaki in coachi KHD Group Slovenija

Team KHD Group sestavljajo strokovnjaki z različnih področji: HR svetovalci, cocachi za vodilne kadre, strokovnjaki za prodajo in poslovne procese in več.

Iščete prvovrstnega svetovalca za VAŠ poslovni načrt?