Praktične delavnice – VODENJE

KHD-delavnice-vodenje-junij2023
 • junij 13 – 14, 2023
 • 09:00 to 16:30

  Izobraževanje in praktična, trening delavnica za vas, ki vodite – vodite sebe ali različno velike time.

  Delavnica je lahko eno- ali pa dvo-dnevna:

  1.dnevna: 

  sreda, 13. 6. 2023,

  med 9 in 16,30 uro

   

  2.dnevna: 

  sreda, 13. 6. 2023 in

  četrtek, 14. 6. 2023,

  med 9 in 16,30 uro.

   

  Nadgradite svoje veščine vodenja – sebe in timov – na praktičnih delavnicah

  Delali bomo, kot vedno, na vaših dejanskih primerih in “živih” situacijah.

  Naši strokovni trenerji – avtorji pred kratkim izšle knjige POVEZOVALNO VODENJE,  vas bodo vodili skozi najnovejše tehnike in strategije, ki vam bodo pomagale doseči vaše cilje. Z našo dokazano uspešnostjo boste takoj videli in občutili rezultate.

  Prijava na delavnico TUKAJ!

   

   

  Vsebina delavnice

  Na delavnici bomo delali na in govorili o: 

  • O vrednotah in omejujočih prepričanjih ter kako jih spremeniti.
  • Vpliv stila vodenja in njegove posledice na odnose med vodjo in sodelavci.
  • Formiranje in re-formiranje teamov.
  • O razlikah med teamskim in projektnim delom ter določanje vloge vodje v teamu.
  • O dvigu konkurenčnosti in osebnostnih kompetencah.
  • O avtoriteti, treh oblikah avtoritete ter elementih osebne avtoritete.
  • Upravljanje s stresom in procesni coaching.
  • Razreševanje različnih tipov konfliktov, “grafični” potek konflikta in kritičnega pogovora.
  • Model procesa sprememb, tehnike in metode soočanja s spremembami ter obvladovanje kriznih situacij in vodenje v njih.
  • Jaz–identiteta kot preplet med lastno predstavo o sebi, želeno in tujo predstavo.
  • O tem, kako pomembno je vsak komunikacijski proces voditi na dveh nivojih: racionalnem (merljivo) in emocionalnem (občuteno).
  • Naučili se boste uporabljati in razumeti terapijo časovnice (Time – Line – Therapie) in kako sistemske vire iz preteklosti in prihodnosti uporabili v sedanjosti.
  • O zavednem in nezavednem umu, delovanju možganov ter osnove transakcijske analize.
  • Prepoznavanje različnosti.
  • Veščine razreševanje kriznih situacij.
  • Emocionalna inteligenca – EQ.
  • Delegiranje (kdaj in kako).
  • Transakcionalna metoda© vodenja.
  • Mentalna priprava na vodenje.
  • Osnove timskega dela.

   

  DODATNO:

  vsi udeleženci dvodnevne
  delavnice prejmejo
  tudi knjigo Povezovalno vodenje.

  Prijava na delavnico TUKAJ!

   

  Rezervirajte si posvet s strokovnjakom!