Delavnica vodenja – Vodstvene veščine za povečanje produktivnosti, učinkovitosti in zavzetosti zaposlenih

Vodstvene veščine za povečanje produktivnosti, učinkovitosti in zavzetosti zaposlenih
 • marec 21 - junij 3, 2024
 • 09:00 to 16:00
 • Ljubljana ali Maribor - natančno lokacijo vam sporočimo pred pričetkom delavnic Prijava na delavnico - mail na urska@khd-skupina.si

Kako se znajdete v primežu nenehnih rokov, ko občutite stres zaradi visokih pričakovanj in se borite s komunikacijskimi izzivi v vašem delovnem okolju?

Veste, da so mehke veščine ključne za uspešno vodenje in delovanje v vašem timu, pa vendar se zdi, da vam za njihovo razvijanje zmanjka časa ali strukture?

Kako pogosto vam zaradi pomanjkanja veščin, tehnik in znanj kako voditi ekipe, padajo projekti in ne dosegate zastavljenih ciljev?

 

V hitrem tempu sodobnega poslovnega sveta se pogosto srečujemo z izzivi, ki presegajo zgolj strokovno znanje.

Pomanjkanje veščin, kot so učinkovito upravljanje s časom, komunikacija in obvladovanje stresa, lahko privede do zmanjšane produktivnosti, nizke stopnje zavzetosti in zadovoljstva pri delu, slabših odnosov in delovne klime.

To ne samo da vpliva na uspešnost posameznika, ampak tudi na uspeh celotne ekipe in rezultate podjetja.

Predstavljamo vam ekskluzivno 4-dnevno delavnico, ki smo jo oblikovali posebej za vodje,

za strokovnjake iz različnih industrij, ki želijo obogatiti svoje kompetence na področju mehkih veščin – te so temelj za gradnjo in uspešno vodenje močnih, uspešnih in zavzetih timov.

 

Ko smo oblikovali to delavnico, smo pazili, da naslavlja ključne izzive s katerimi se soočate in ponuja praktične rešitve, ki jih lahko takoj uporabite pri svojem delu s svojimi ljudmi, v svojih situacijah.

 

Vsebina delavnice “Veščine za več zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti zaposlenih”:

 • Razvili boste učinkovite strategije in dobili praktična orodja za upravljanja s časom in stresom, da boste lahko maksimizirali produktivnost brez dodatnega stresa.
 • Izboljšali boste sposobnost ravnanja v stresnih situacijah, kar vam bo omogočilo ohraniti mirnost in jasnost misli, ko bo to najbolj potrebno.
 • Naučili se boste umetnosti delegiranja, da boste lahko uspešno razporedili naloge in odgovornosti ter s tem povečali učinkovitost in zadovoljstvo v timu.
 • Osvojili boste tehnike prepričevanja in asertivne komunikacije, ki vam bodo pomagale učinkovito podajati vaše ideje, se zavzemati za svoje mnenje in podajati povratne informacije.
 • Razvili boste veščine za učinkovito vodenje sestankov in reševanje konfliktnih situacij, kar bo izboljšalo delovno okolje in pripomoglo k bolj harmoničnim odnosom.
 • Povečali boste samozavest in samo-motivacijo, kar bo dodalo k večjemu osebnemu zadovoljstvu in motivaciji.
 • Poglobili čustveno inteligenco, ki je ključna za uspešno vodenje in delo z ljudmi
 • Dobili boste  praktične izkušnje pri delu na konkretnih primerih, feedbacku in izmenjavi dobrih praks z ostalimi udeleženci

Trajanje delavnice:

4 dni

Delavnice bodo potekale v živo, od 9:00 do 16:00, Follow up pa preko spletnega orodja ZOOM..

 

 

Vsebine po dnevih

Dan 1: Tehnike in orodja za učinkovito vodenje sebe in sodelavcev (Učinkovito upravljanje s časom in s stresom ter delegiranje) – trajanje: 8PU

 • Učinkovito upravljanje s časom (Time Management) – postanite gospodar svojega časa na delovnem mestu
  • Različne tehnike in orodja za bolj učinkovito upravljanje s časom (pri sebi in sodelavcih).
  • Tehnike za prioritizacijo nalog.
  • Razlika med nujnimi in pomembnimi nalogami.
 • Učinkovito delegiranje in timsko delo
  • Izzivi vodij v povezavi z delegiranjem.
  • Nasveti za bolj učinkovito delegiranje nalog in odgovornosti – kako pripraviti ljudi, da naredijo kar je potrebno (fokus na narediti in ne delati).
  • Analiza uspešnosti delegiranja.
  • Konkretne tehnike in orodja za učinkovito delegiranje.
  • Timsko delo.
  • Kako graditi zaupanje in odgovornost v timu.
 • Ravnanje v stresnih in konfliktnih situacijah ter pod pritiskom
  • Prepoznavanje stresorjev in tehnik za obvladovanje stresa.
  • Razvijanje odpornosti in prilagodljivosti.
  • Vpliv stresa na odločanje in kako ostati produktiven pod pritiskom.
 • Praktično delo – delo na konkretnih primerih iz prakse

Dan 2: Komunikacijske veščine uspešnih vodij (asertivnost, povratna informacija, aktivno poslušanje in postavljanje vprašanj) – trajanje: 8PU

 • Prepričevanje in argumentiranje
  • Osnove asertivne komunikacije.
  • Tehnike za učinkovito prepričevanje in argumentiranje.
  • Praktični primeri uporabe v vsakdanjem delovnem okolju.
 • Podajanje in sprejemanje povratne informacije
  • Pomen povratne informacije za rast in razvoj.
  • Tehnike za konstruktivno podajanje in sprejemanje kritike.
  • Vaja: Učinkovito izražanje potreb, želja in pričakovanj.
 • Aktivno poslušanje in postavljanje (pravih) vprašanj
  • Tehnike za izboljšanje aktivnega poslušanja.
  • Kako postavljati odprta vprašanja, ki spodbujajo dialog.
  • Pomen empatije in razumevanja v komunikaciji.
 • Praktično delo – delo na konkretnih primerih iz prakse

Dan 3: Učinkovito vodenje, komuniciranje, vodenje sestankov in motiviranje – trajanje: 8PU

 • Učinkovito komuniciranje z različnimi osebnostnimi tipi
  • Prepoznavanje in prilagajanje različnim osebnostnim tipom.
  • Strategije za komuniciranje s težavnimi sogovorniki.
  • Vpliv neverbalne komunikacije na uspešnost sporočanja.
 • Učinkovito vodenje različnih generacij
 • Motivacija in samomotivacija
  • Tehnike za dvig lastne motivacije in motivacije tima.
  • Pomen zadovoljstva in zavzetosti pri delu.
  • Praktični primeri za krepitev motivacije.
 • Učinkovito vodenje sestankov
  • Strukturiranje in vodenje 1 na 1 in skupinskih sestankov.
  • Tehnike za spodbujanje sodelovanja in učinkovitosti.
  • Ravnanje pri reševanju težavnih in konfliktnih situacij.
 • Praktično delo
 • Akcijski načrt za uporabo vodstvenih veščin pri vsakodnevnem delu

Dan 4: Follow up – Nadgraditev vodstvenih veščin ter nasveti za prenos znanja in veščin ter uporaba v praksi – trajanje: 2 srečanji po 4PU, online

 • Praktični napotki in nasveti
  • Uporaba neverbalne komunikacije in govorice telesa.
  • Aktivno poslušanje in postavljanje vprašanj v praksi.
  • Pohvale in povratne informacije: sprejemanje in dajanje v realnih situacijah.
 • Samokontrola in odzivi
  • Tehnike za ohranjanje samokontrole v zahtevnih situacijah.
  • Prilagajanje komunikacijskih stilov glede na tip sogovornika.
  • Vaje: Izvedba ciljnih pogovorov glede na osebnostne tipe.
 • Praktični Feedback in Izmenjava Izkušenj
  • Skupinska analiza in refleksija na delavnico.
  • Izmenjava izkušenj in najboljših praks med udeleženci.
  • Zaključne misli in naslednji koraki za implementacijo v praksi.

 

Na tej 4-dnevni delavnici vas bomo opremili z znanji in orodji, ki jih nujno potrebujete za učinkovito vodenje, izboljšanje delovne klime in doseganje boljših rezultatov. 

Pridružite se nam in odkrijte, kako lahko mehke veščine transformirajo vaše vodenje.

 

Termini delavnic-  Ljubljana:

 1. Dan: petek, 22. 3. 2024
 2. Dan: sreda, 27. 3. 2024
 3. Dan: petek, 5. 4. 2024
 4. Follow up : 6. 5. 2024 in 3. 6. 2024

 

Termini delavnic-  Maribor:

 1. Dan: četrtek, 21. 3. 2024
 2. Dan: torek, 26. 3. 2024
 3. Dan: četrtek, 4. 4. 2024
 4. Follow up : 6. 5. 2024 in 3. 6. 2024

Cena delavnice “Veščine za več zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti zaposlenih”:

3 moduli +  2 x Follow up

750,00 eur

2 modula + 2 x Follow up

530,00 eur

1 modul

285,00 eur

Možna je prijava na posamezni modul ali celotni trening. 

10% popust za drugega udeleženca, 

15% popust za tretjega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja.

Delavnice bodo potekale v živo, od 9:00 do 16:00, Follow up pa preko spletnega orodja ZOOM.

 

Rok plačila je 8 dni po izdanem računu.

 

Cene ne vsebujejo DDV.

Rezervirajte si posvet s strokovnjakom!